top of page

סיפור אהבה מרגע הבריאה

זה היה סיפור אהבה מהרגע שנולדתי הוא נתן לי חיים עם לב פועם אוהב

אבל כמו בכל סיפור אהבה, היו לנו עליות ומורדות.

לפעמים רצינו לעשות דברים שונים ומנוגדים לחלוטין והיו פעמים שהתקשורת הייתה כלא הייתה. אפילו שאנחנו ״תקועים״ ביחד לכל החיים, היו רגעים שרציתי לברוח ממנו, היו ריבים וויכוחים, שנאתי אותו, התעללתי בו, כמעט הרגתי אותו.


והוא… הוא תמיד היה שם עבורי. הוא בחר בי אפילו כשאני רציתי בכלל מישהו אחר. הוא עליי לא ויתר. הוא המשיך לאהוב אותי כמו שאני וחיכה בסבלנות ליום בו אוהב אותו, כמ שהוא אוהב אותי. הגוף שלי. סיפור אהבה מרגע הבריאה.

במשך 32+ שנים

עברתי מסעות אהבה-שנאה עם הגוף שלי.

מערכת היחסים הארוכה ביותר שיש לנו בחיים האלה,

אנחנו. בבית המקדש שלנו.