top of page

כמה שעות לוקח לי להכין מדיטציה ליוטיוב?


5-10 שעות כתיבה עוד 3-7 שעות עריכה ו-2-3 שעות להעלות ליוטיוב ולכתוב פירוט ומילות מפתח

זה הזמן בערך שלוקח לי להכין ולהעלות מדיטציה אחת ליוטיוב...


מלא זמן אה?


כשבראש שלי לכתוב מדיטציה ייקח לי שעה בלבד ורגע לערוך אותה ממש צ׳יק צ׳ק אבל במציאות - זה הרבה יותר זמן מזה.

מכירים את זה?


ככה זה שבראש הכל כבר קרה.