top of page

איך למשוך עוד כסף לחיים? (מדיטציה לזימון כסף ושפע)


כסף, כסף, כסף...

איזה נושא מורכב זה, אה?


לכל אחד ואחת מאיתנו יש מערכת יחסים שונה עם כסף והתמודדויות שונות איתו או אמונות שונות לגביו.

השנה, עברתי מהפך במערכת היחסים שלי עם כסף. לא רק שעברתי מתודעת חוסר לשפע, והצלחתי לחסוך הכי הרבה כסף בהצלחתי בחיי…

אבל השנה גם למדתי לאהוב כסף.


<